Indvindingsområde Vandværkdets indvindingsområde ligger fortrinsvis syd for boringen, se kort. Boringen som bliver brugt har nr. 65.700. Boring nr. 65.634 er gammel boring placeret på vandværksgrunden. Boringen blev i 2022 lukket. Undergrunden og dens sammensætning fremgår af ressourcevurderingen. Ressourcevurdering for Herrup vandværk Info omkring jordbundsforholdene i Herrup Brev fra Holstebro kommune