Forsyningsområde Herrup vandværks ledningsnet fremgår af nedenstående kort.