Driftsforstyrelser I forbindelse med ledningbrud kan der være problemer med vandets udseende, nogle steder kan vandet været direkte misfarvet (aflejringer fra rørerne)  andre har oplevet at vandet er gråt eller uklart. Forbrugerne opfordres til at skylle deres vandinstallationer igennem efter at der har været lukket for vandforsyningen  Benyt en koldtvandshane i bryggers eller ude, således at der ikke kommer urenheder i varmtvandsinstallationerne. Efter et ledningsarbejde kan der hos nogle forbrugere opstå det fænomen at der ikke er tryk på en enkelt hane. Dette skyldes ikke manglende tryk fra vandværket. Årsagen er sandsynligvis at der trods udskylning af ledningsnettet er kommet snavs ind i forbrugerens vandinstallation. Dette snavs kan ved vandhaner fjernes ved at skrue det lille filter på vandhanen af og skylle denne ren for snavs. Problemet med manglende vandtryk i en enkelt hane vil herefter normalt være løst. Decemer 2010 D. 9. december blev der konstateret et lille ledningsbrud på hjørnet af Fuglebakken og Tophøjvej. Næste formiddag var Herrup Entreprenørforretning og Djeld Smed i gang med at reparere. Det viste sig at være en T-samling, der var gået fra hinanden. Juni 2011 D. 11.6 blev der konstateret ledningsbrud på Kirkevænget. Juli 2011 D. 14. juli var der ledningsbrud på Søvejen ved Bakkevej. Var uheldig at beskadige en naturgasledning, hvilket gjorde at reparationen tog længere tid. HMN naturgas skulle først have repareret naturgasledningen før vi kunne fortsætte med reparationen af vandledningen. Det meste af Søvejen og Kirkevænget var uden vand i 5 - 6 timer. November 2013 D. 30. november havde vi en lille afbrydelse af forsyningen. Varighed ca. 1 time. Vi fik åbnet for nødforsyningen fra Sevel for at mindske generne. Efter at pumperne er startet igen går der lidt tid inden trykket er normalt. Desværre sker der det, at når trykket har været fuldstændigt nede på nul, løsner der sig lidt belægninger i rørerne, som kan give nogle forbrugere sort vand.   Marts 2014 d. 11. marts var HFI relæet til dykpumpen slået fra om natten. 20 minutter efter at fejlen blev opdaget var der atter tryk på anlægget. Oktober 2014 d. 15. oktober var der ledningsbrud ved Kirkevænget 18. Søvejen og Kirkevænget var uden vand i kort periode.   August 2017 d. 7. august var der ledningsbrud på Søvejen ved Bakkevej. Søvejen, Bakkevej og det meste af Kirkevænget var uden vand i kort periode.   Maj 2018 d. 30. maj var der brud på stikledning på Fuglebakken 7. .    .   December 2019 d. 23. december var der brud ved Kirkevænget 23   .