Historie Uddrag fra protokollen   1919 - 1949 1919: Stiftet d. 15.oktober 1919 af flg. interessenter med følgende indskud Niels Mundbjerg,  800 kr. Laust Andersen, 450 kr. Bertel Pedersen, 700 kr. Smed Nielsen, 450 kr. Kjerstine Nielsen, 450 kr. Peder Christensen, 600 kr. Jens Steffensen, 600 kr. Kirken, 700 kr. Skolen, 600 kr. 1921: Marius Højris overtog Niels Mundbjergs og Kjerstine Nielsens gæld til værket (restgæld 1000 kr.)   1922: Brugsforeningen optaget som interessent, med indskud 450 kr.   1923: Jens P. Olesen indtrådt som interessent i stedet for Laust Andersen og betaler indskud 100 kr. Smed Nielsen får 10 kr. årlig for smøring og pasning af vindmotoren. 1924: Vindmotoren efterses og istandsættes.   1927: Jens Kristian Jensen indgår som interessent 1928: Fra oktober 1928 blev det vedtaget at hver forbruger skulle betale 1 kr. pr. måned for at aftage vand. 1929: Der blev anskaffet en ny pumpe Morten Nielsen (Post) bød 200 kr. for at komme med, hvilket ikke kunne antages. I november blev det vedtaget at udføre hovedrep. af vindmotoren. Vandafgiften blev fastsat til Marius Højris, 10 Jens Steffensen, 8 Karl Madsen og Skolen, 6 Jens P. Olsen, Brugsforeningen, Smed Nielsen, Jens Jensen, Sine Madsen, og Peder Christensen, alle 5 Tallene vil blive brugt som forholdstal 1933:  Vindmøllemotoren blev nedtaget og der blev indlagt elektrisk vandværk af fa. Vendelboe og A. Priess, Vinderup. I bytte blev der betalt kr. 475. Ny dæk til vandværket blev lavet af murer P. Christensen, pris kr. 47,60. Til betaling af udgifterne blev der opkrævet hos interessenter forholdstallet x 6. 1937: Der installeredes automatisk vandværk. 1944:  Vognmand Alfred Møgelbjerg optages som interessent mod betaling af 300 kr. + betaling af alle installationsomkostninger. 1946: Morten Nielsen og Niels Peder Nielsen optages som interessenter i vandværket. De betaler hver 300 kr. + alle udgifterne til installationen. 1947: Generalforsamling d. 1.5.47       Smed Frederiksen indgik aftale om at passe pumpen mod timebetaling. Niels Nielsen valgtes til formand 1948: Generalforsamling d. 20.5.48      Albert Lund Nielsen valgtes til Formand.     Lidt om Interessentskabet  Herrup vandværk